Register Now

Jiangsu Yutai Electronics Co., Ltd.

MFG Verified
, , 广东 (Guangdong) MAP
No Ratings

About Jiangsu Yutai Electronics Co., Ltd.

Manufacturing Capabilities

Equipment

PWB circuit board
Diode

Company Details

Established Date

Aug 2018

Languages

English

Company Type

# Employees

50-100

Manufacturing Location

Asia