Register Now

Changzhou Keliking Electronics Co.,Ltd

MFG Verified
No. 1-1, Dongtang Road, Sanhekou, Zhenglu, Changzhou, Changzhou, 江苏 (Jiangsu) 213115 MAP
No Ratings
Electro-Mechanical Assembly
Printed Circuit Boards

About Changzhou Keliking Electronics Co.,Ltd

Manufacturing Capabilities

Electro-Mechanical Assembly

Printed Circuit Boards

Equipment

PWB circuit board

Company Details

Established Date

Jan 2018

Languages

English

Company Type

# Employees

---

Manufacturing Location

Asia