Login/Register

Changzhou Keliking Electronics Co.,Ltd

MFG Verified
No. 1-1, Dongtang Road, Sanhekou, Zhenglu, Changzhou, Changzhou, 江苏 (Jiangsu) 213115 MAP
No Ratings
Electronics Manufacturing

About Changzhou Keliking Electronics Co.,Ltd

Manufacturing Capabilities

Electronics Manufacturing

Other Electronics, PCB Assembly, Welding & Soldering

Equipment

CNC PUNCH

Company Details

Established Date

Jan 2018

Languages

English

Company Type

# Employees

---

Manufacturing Location

Asia