dae han precision co .ltd

离心铸造 车间, 陶瓷模铸造 车间 Ch'ungch'ong-namdo, 南韩, 制造商

dae han precision co .ltd 是 制造商 位於 cheonan si, Ch'ungch'ong-namdo, 南韩.

dae han precision co .ltd, 通过MFG.com,从机加工厂,钣金厂,铸造厂,模具厂和其他各类制造加工企业获得在线报价。 MFG.com为有直接采购需求的采购商和有生产能力、经验的供应商之间搭起在线沟通的桥梁。

本公司已选择不显示它们的评级。
  • cheonan si, Ch'ungch'ong-namdo
  • 南韩 000