WeiFang YinPeng Machinery Co., Ltd
WeiFang YinPeng Machinery Co., Ltd

铰孔 车间, 五轴铣削 车间 山东 (Shandong), 中国, 制造商

WeiFang YinPeng Machinery Co., Ltd 是 制造商 位於 weifang, 山东 (Shandong), 中国.

产品展示

  • spiral bevel gears

行业

  • Molding
  • Machining
  • Gears

WeiFang YinPeng Machinery Co., Ltd, 通过MFG.com,从机加工厂,钣金厂,铸造厂,模具厂和其他各类制造加工企业获得在线报价。 MFG.com为有直接采购需求的采购商和有生产能力、经验的供应商之间搭起在线沟通的桥梁。

本公司已选择不显示它们的评级。
  • weifang, 山东 (Shandong)
  • 中国 261000