China Hailiang Group

钣金及结构件 车间, 压铸 车间 浙江 (Zhejiang), 中国

China Hailiang Group 是 位於 zhu ji City, 浙江 (Zhejiang), 中国.

产品展示

  • copper tubes
  • brass tubes
  • copper fittings
  • Brass Fittings
  • Copper & Copper Alloy

行业

  • UPC
  • NSF

China Hailiang Group, 通过MFG.com,从机加工厂,钣金厂,铸造厂,模具厂和其他各类制造加工企业获得在线报价。 MFG.com为有直接采购需求的采购商和有生产能力、经验的供应商之间搭起在线沟通的桥梁。

本公司已选择不显示它们的评级。
  • zhu ji City, 浙江 (Zhejiang)
  • 中国 x